Skupštinski odbor za poljoprivredu:

 

PODRŽANE MERE ZA POMOĆSTOČARIMA

Beograd, 08.06.2021.

Novosti   

  • Država pokušava da stabilizuje situaciju u stočarstvu.

Tako je, Odbor za poljoprivredu Skupštine Srbije podržao u nedelju mere ministarstva poljoprivrede i trgovine, kako bi "ugasili požar" u stočarstvu.

Preporučeno je da se iz budžetske rezerve odvoje sredstva za intervencije u oblasti cena u stočarstvu. Trebalo bi da se izdvoji i određena suma novca za popunu zaliha preko Direkcije za robne rezerve, radi budućih intervencija.

Odbor je preporučio Ministarstvu poljoprivrede da u pravilnicima kojima se reguliše zakup državnog poljoprivrednog zemljišta za stočare navedu poljoprivredne kulture koje se koriste za pripremanje stočne hrane. Zatraženo je da ministarstvo sa spiska tih kultura izbaci šećernu repu, a kod suncokreta dozvoli zamena za sačmu u punoj proizvodnoj težini, koja će se upotrebljavati za pripremu hrane za stoku na farmama.---
 
Pregled Cena Žitarica --- 

---> KLIKNITE OVDE! <---


--- Kako Povećati Prinos 
---  
---> KLIKNITE OVDE! <------ Besplatni Agro Saveti 
---
---> KLIKNITE OVDE! <---