- TRŽIŠTE - /12.08.2020./ Produktna berza Novi Sad: kukuruz 19.20 din/kg , pšenica 17.90 din/kg , soja 42.60 din/kg ; /12.08.2020./ Berza u Čikagu: kukuruz 12.33 din/kg , pšenica 17.98 din/kg , soja 32.59 din/kg ; /12.08.2020./ Berza u Mineapolisu: kukuruz 11.50 din/kg , pšenica 14.49 din/kg , soja 30.53 din/kg ; /12.08.2020./ Berza u Parizu: kukuruz 19.26 din/kg , pšenica 20.87 din/kg , soja - ;

Порука из Управе за аграрна плаћања

 

ТОВЉАЧИ ЈУНАДИ ПО РАЗЛИЧИТИМ ОСНОВАМА ИМАЈУ ПРАВО НА ДВЕ ПРЕМИЈЕ  - УКУПНО 35.000 ДИНАРА

Београд/Нови Сад, 15.10.2020.

Удружење „Агропрофит”, у чијем саставу је Производнагрупаодгајивача товних јунади,обратило се Министарствупољопривреде,шумарстваи водопривреде– Управи за аграрна плаћања са молбом да образложе на који начин товљачи јунади у овој години имају право на премију.

Наиме, газдинства су заинтересованада знају на који начин могу остварити наведена права  и са којом документацијом. Из Управе за аграрна плаћања добили смо образложење и те одговоре преносимо у целини. 

***

Саглсано Уредби о утврђивању Програма финансијске подршке пољопривредним произвођачима кроз откуп тржишних вишкова товних јунади у отежаним економским условима услед пандемије COVID-19 изазване вирусом SARS-CоV-2 ПОЉОПРИВРЕДНИ ПРОИЗВОЂАЧ – правно лице, предузетник и физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства који је продао товну јунад лицу које обавља делатност у објекту за клање животиња, односно објекту одобреном за извоз живих животиња, у периоду од 05септембра до 30. октобра 2020. године.

 Финансијска подршка за пољопривредног произвођача утврђује се у износу од 20.000 динара по грлу минималне тежине од 500 кг, за товну јунад која су продата лицу које обавља делатност у објекту за клање животиња, односно објекту одобреном за извоз живих животиња.

 Пољопривредни произвођач захтев за финансијску подршку по основу овог програма подносе Управи за аграрна плаћања  до 5. новембра 2020. године, на Обрасцу 3 – Захтев за остваривање права на финансијску подршку – за пољопривредног произвођача, који је одштампан уз овај програм и чини његов саставни део.

 Уз захтев се прилаже: 1) рачун/фактура или откупни блок (лист) о продаји/откупу, који потписују откупљивач (купац) и пољопривредни произвођач (продавац), који садржи број грла, тежину и идентификационе бројеве грла, као и отпремницу са датумом када су грла отпремљена од продавца; 2) копија уверења о здравственом стању животиња; 3) спецфикација за товна грла, попуњена на Обрасцу 2 – Спецификација грла за товну јунад оверена од стране лица које обавља делатност у објекту за клање животиња и надлежног ветеринарског инспектора ако су грла продата лицу које обавља делатност у објекту за клање животиња, односно од стране надлежног ветеринарског инспектора ако су грла извезена.

Јуне продато у 2020. добија две премије у укупном износу од 35.000 динара

Право на финансијску подршку из овог програма, за исто грло, може се остварити кроз подршку намењену откупљивачу или кроз подршку намењену пољопривредном произвођачу. За иста грла пољопривредни произвођачи остварују и подстицај за тов јунади за који се захтеви подносе сваке године и то у периоду од 1. фебрурара 2021. године до 31. јула 2021. године.

Финансијска подршка исплаћује се подносиоцу захтева до утрошка средстава обезбеђених за спровођење ове уредбе.

Све информације и текст уредбе можете погледати на следећем линку: http://uap.gov.rs/podrska-poljoprivrednim-proizvodjacima-kroz-otkup-trzisnih-viskova-tovnih-junadi/

Сагласно Правилник о начину остваривања права на подстицаје у сточарству за тов јунади, тов свиња, тов јагњади и тов јаради уз захтев за подстицаје у сточарству за тов јунади, тов свиња, тов јагњади и тов јаради за грла предата кланици подноси се пријемница за откупљена грла са спецификацијом грла за које се подноси захтев оверена од стране кланице и наадлежног ветеринарског инспектора.

Подстицаји за тов стоке могу да се остваре ако се поднесе захтев за остваривање права на подстицаје за тов јунади, тов свиња, тов јагњади и тов јаради за сваку годину oд 1. фебруара до 31. јула текуће календарске године и ако су грла предата кланици или извезена у периоду од 1. јула претходне календарске године до 30. јуна текуће календарске године.

Правилник можете погогледати на следећем линку: http://uap.gov.rs/pravilnici/stocarstvo/pravilnik-o-nacinu-ostvarivanja-prava-na-podsticaje-u-stocarstvu-za-tov-junadi-tov-svinja-i-tov-jagnjadi/