- TRŽIŠTE - /12.08.2020./ Produktna berza Novi Sad: kukuruz 19.20 din/kg , pšenica 17.90 din/kg , soja 42.60 din/kg ; /12.08.2020./ Berza u Čikagu: kukuruz 12.33 din/kg , pšenica 17.98 din/kg , soja 32.59 din/kg ; /12.08.2020./ Berza u Mineapolisu: kukuruz 11.50 din/kg , pšenica 14.49 din/kg , soja 30.53 din/kg ; /12.08.2020./ Berza u Parizu: kukuruz 19.26 din/kg , pšenica 20.87 din/kg , soja - ;

Perom i kamerom po Bačkoj i Sremu

 

SUNCOKRETA MANJE NEGO ŠTO SE OČEKIVALO – STOČARI NAJAVLJUJU PREKID TOVA JUNADI

Bačka Topola, 9. septembar 2020.

Ratari u Bačkoj privode kraju žetvu suncokreta i mnogi od njih su nezadovoljni ostvarenim prinosom i cenom.

Zastoj u prodaji utovljene junadi i dalje traje

 

FARMERI JEDINI SPAS VIDE U PRODAJNOM ARANŽMANU UZ DRŽAVNE PODSTICAJE

Beograd, 9.septembar 2020.

Nedavno objavljena uredba o interventnom otkupu junadi uz podsticaje države, sa dva miliona evra, nije povoljna za izvoznike niti domaće klanice,  koje nisu ni stavljene u funkciju otkupa.

PREGLED CENA ŽITARICA

 

09.09.2020.

CENE ŽITARICA NA PRODUKTNOJ BERZI U NOVOM SADU, BERZAMA U BUDIMPEŠTI, ČIKAGU, MINEAPOLISU I PARIZU

REALIZOVANE CENE DO 14 ČASOVA NA DAN 08.09.2020.

CENE SU OBRAČUNATE PO SREDNJEM KURSU NA DAN OBJAVLJIVANJA

PREGLED CENA ŽITARICA

 

08.09.2020.

CENE ŽITARICA NA PRODUKTNOJ BERZI U NOVOM SADU, BERZAMA U BUDIMPEŠTI, ČIKAGU, MINEAPOLISU I PARIZU

REALIZOVANE CENE DO 14 ČASOVA NA DAN 07.09.2020.

CENE SU OBRAČUNATE PO SREDNJEM KURSU NA DAN OBJAVLJIVANJA

PREGLED CENA ŽITARICA

 

07.09.2020.

CENE ŽITARICA NA PRODUKTNOJ BERZI U NOVOM SADU, BERZAMA U BUDIMPEŠTI, ČIKAGU, MINEAPOLISU I PARIZU

REALIZOVANE CENE DO 14 ČASOVA NA DAN 04.09.2020.

CENE SU OBRAČUNATE PO SREDNJEM KURSU NA DAN OBJAVLJIVANJA

БЕРБА ПАПРИКА ОДЛИЧНА ЗА ДОБАР АЈВАР

 

Нови Сад, 05.септембар 2020.

Извор: Dnevnik.rs    

С првим септембром почела је и сезона брања паприке „слоново уво“  чијим приносима  повртари у Руском Крстуру ове године нису задовољни. 

КОНКУРЕНЦИЈА НАТЕРАЛА УЉАРЕ ДА ДОБРО ПЛАТЕ СУНЦОКРЕТ

 

Нови Сад, 07.септембар 2020.

Извор: Dnevnik.rs    

Жетва сунцокрета приводи се крају, а с њоме се полако завршава и откуп овогодишњег рода.Мада земљорадници нису башзадовољни приносима, аконтационом ценом јесу, пошто су за килограм зрна добили онолико колико су сматрали да вреди овогодишњи род – од 35 до 38 динара, с ПДВ-ом.

САМО ПОЉСКА ПРОИЗВОДИ ВИШЕ СМРЗНУТОГ ВОЋА ОД НАС

 

Београд, 7.септембар 2020.

  • Политика

У производњи сунцокретовог уља смо четврти у Европи, после Бугарске, Мађарске и Румуније

По производњи смрзнутог воћа Србија заузима друго место у Европи, одмах иза Пољске, а добре су нам позиције и у сектору производње цигарета и сунцокретовог уља.

Реаговање – Саопштење Удружења „Агропрофит”

 

УРЕДБУ О НОВИМ ПОДСТИЦАЈИМА ЗА ТОВ ЈУНАДИ НЕОПХОДНО ЈЕ ДОРАДИТИ ИЛИ ПРОМЕНИТИ

Нови Сад, 4.септембар 2020.

Удружење „Агропрофит”, које окупља одгајиваче и товљаче јунади, подстакло је државну администрацију да ванредним подстицајима покуша да реши застоје у продаји јунади.

Влада је јуче донела Уредбу о утврђивању програма финансијске подршке пољопривредним произвођачима кроз откуп тржишних вишкова товних јунади у отежаним економским условима услед пандемије covid-19 изазване вирусом sars-cоv-2,  за коју Управни одбор овог удружења сматра да је поребно да претрпи измене и допуне, јер се у многоме разликује од предлога које је ово удружење дало Министарству пољопривреде и по неким детаљима није одржива и неће допринети разрешењу кризе у овом делу сточарства.

Влада Републике Србије

 

На основу члана 123. тачка 3. Устава Републике Србије, а у вези са чланом 3. став 1. тачка 16) Закона о сточарству („Службени гласник РС”, бр. 41/09, 93/12 и 14/16) ичланом 8. Закона о буџету Републике Србије за 2020. годину („Службени гласник РС”, бр. 84/19, 60/20 –др. пропис, 62/20 –др. закон и 65/20 –др. закон)и члана 17. став 1. и члана 42. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 –исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 –УС, 72/12, 7/14 –УС, 44/14 и 30/18 –др. закон),

Влада доноси

У Р Е Д Б У

О УТВРЂИВАЊУ ПРОГРАМА ФИНАНСИЈСКЕ ПОДРШКЕ ПОЉОПРИВРЕДНИМ ПРОИЗВОЂАЧИМА КРОЗ ОТКУП ТРЖИШНИХ ВИШКОВА ТОВНИХ ЈУНАДИ У ОТЕЖАНИМ ЕКОНОМСКИМ УСЛОВИМА УСЛЕД ПАНДЕМИЈЕ COVID-19 ИЗАЗВАНЕ ВИРУСОМ SARS-CОV-2

(објављено у „Службеном гласнику РС”, број 113 од 3. септембра 2020. године)